Sat. Jul 13th, 2024

Inființarea echipei s-a făcut în anul 1969 dar există atestări, carnete de jucători din anii anteriori acestei date.