Mon. Oct 2nd, 2023

Inființarea echipei s-a făcut în anul 1969 dar există atestări, carnete de jucători din anii anteriori acestei date.